Kalibrering av batteristyringssystemet

Teslas batteristyringssystem (BMS) beregner rekkevidde, batterinivå og kapasitet.

Over tid kan disse beregningene bli unøyaktige fordi:

  1. Kalibreringsnøyaktigheten har sviktet over tid.
  2. Batteriet har kommet i ubalanse på grunn av forskyvning av de enkelte battericellenes spenning.

Du kan kalibrere BMS-nøyaktigheten på nytt og balansere battericellene på nytt ved å gjøre følgende:

  1. La batteriet synke til under 10 %.
  2. La den stå der i minst en time.
  3. Lad batteriet til 100 %, og fortsett å lade til kjøretøyet ikke lenger tilfører energi fra laderen. Dette kan ta en time eller lenger etter at batteriet har nådd 100 %.

Etter at denne prosessen er fullført, vil BMS-målingene være mer nøyaktige. Som et resultat av dette kan den målte kapasiteten og rekkevidden endres.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss på support@tessie.com support@tessie.com