Snarveier

Styr Teslaen din ved hjelp av snarvei-appen på iPhone, iPad og Mac.

Opprett en snarvei

Se Opprette en snarvei.

Automatisering av en eksisterende snarvei

Hvis du allerede har opprettet en snarvei, kan du enkelt gjøre den om til en automatisering.

 1. Åpne Snarveier-appen, og trykk på Automatisering nederst i navigasjonen.
 2. Trykk på Opprett personlig automatisering, og konfigurer deretter utløseren din.
 3. Trykk på Legg til handling > Apper > Snarveier > Kjør snarvei.
 4. Velg den eksisterende snarveien, og trykk på Neste.
 5. Fjern merket for Spør før kjøring.
 6. Trykk på Ferdig.

Du er ferdig! Din eksisterende snarvei er nå automatisert.

Eksempel på automatisering: Start klimaanlegget og lad til 100 % hver ukedag kl. 07.00

 1. Åpne Snarveier-appen, og trykk på Automatisering nederst i navigasjonen.
 2. Trykk på Opprett personlig automatisering, og trykk på Tid på dagen.
 3. Velg 7AM, velg deretter Weekly (ukentlig) og fjern markeringen for lørdag og søndag.
 4. Trykk på Neste.
 5. Trykk på Legg til handling > Apper > Tessie > Start klima.
 6. Trykk på + > Apper > Tessie > Angi ladegrense, og sett deretter ladegrensen til 100 %.
 7. Trykk på Neste, og fjern merket for Spør før kjøring.
 8. Trykk på Ferdig.

Nå er du ferdig! Kjøretøyet ditt vil nå starte klimaanlegget og begynne å lade til 100 % hver hverdag kl. 07.00.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss på support@tessie.com support@tessie.com