Strømsykling av Teslaen din

Selv om du ofte kan starte Teslaen på nytt for å løse mange problemer, kan du utføre en strømsyklus hvis den oppfører seg uvanlig:

  1. Skift til Park.
  2. På berøringsskjermen trykker du på Kontroller > Sikkerhet > Slå av.
  3. Vent i minst to minutter uten å samhandle med kjøretøyet. Ikke åpne dørene, ikke ta på bremsepedalen, ikke ta på berøringsskjermen osv.
  4. Etter to minutter trykker du på bremsepedalen eller åpner døren for å vekke kjøretøyet.

Trenger du mer hjelp? Kontakt oss på support@tessie.com support@tessie.com